-Folk skal trives i sentrum

Mange kjenner Iren Skansberg som eier av I.s.frisør i Brugata. Nå er hun også helt ny styreleder i Brumunddal sentrum, og gleder seg til å jobbe med å fremme samhold og samarbeid for å løfte sentrum ytterligere.

-Det handler om å bygge opp hverandre og gjøre hverandre sterke. Bare sammen kan vi skape mer liv og vekst i sentrum, sier Iren. Det arrangeres blant annet jevnlige frokostmøter der butikkene og medlemmene i handelsstanden inviteres til å komme med ideer og innspill på hva det er viktig å jobbe med.

På lag med kommunen
-Ringsaker kommune gjør en veldig jobb med byutvikling, og det er viktig for oss som driver handelsvirksomhet å jobbe sammen med kommunen rundt dette. Vi har alle en felles interesse for at folk skal trives i sentrum og at handelen øker. Jeg tror folk trives i Brumunddal sentrum i dag også, men det er rom for mer liv og vekst også utenom de store arrangementene, sier Skansberg.

Alle må bidra
Den nye styrelederen utfordrer også gårdeierne i Brumunddal til å bidra enda mer rundt utviklingen av sentrum. -For å øke handelen er det viktig med leietakere og butikker som tenker langsiktig, og som bidrar til en god butikkmiks som trekker folk til sentrum. Det er viktig å tenke frem i tid, og ha klare ideer og planer for hva som kan fungere best, sier Skansberg

Utvidet samarbeid
Iren ser også mange spennende muligheter for samarbeid med andre aktører i kommunen, for eksempel det nye hotellet i Mjøstårnet, Mjøsa ferie og fritidssenter og Sjusjøen. -Vi er alle opptatt av å trekke folk til kommunen, og at de skal trives her. Gode tilbud og økt aktivitet på alle hold er viktige faktorer for å oppnå det, smiler Iren Skansberg.

Bilde: Eier av I.s.frisør Iren Skansberg er ny styreleder i Brumunddal sentrum

Brumunddal –
et levende sentrum!

Brumunddal sentrum lever. Aktivitetene er mange, og gjennom store deler av året kan små og store kombinere handel og gode opplevelser!

Her er aktivitetene ut 2019:

Loading...
Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.