-Folk skal trives i sentrum

Mange kjenner Iren Skansberg som eier av I.s.frisør i Brugata. Nå er hun også helt ny styreleder i Brumunddal sentrum, og gleder seg til å jobbe med å fremme samhold og samarbeid for å løfte sentrum ytterligere.

-Det handler om å bygge opp hverandre og gjøre hverandre sterke. Bare sammen kan vi skape mer liv og vekst i sentrum, sier Iren. Det arrangeres blant annet jevnlige frokostmøter der butikkene og medlemmene i handelsstanden inviteres til å komme med ideer og innspill på hva det er viktig å jobbe med.

På lag med kommunen
-Ringsaker kommune gjør en veldig jobb med byutvikling, og det er viktig for oss som driver handelsvirksomhet å jobbe sammen med kommunen rundt dette. Vi har alle en felles interesse for at folk skal trives i sentrum og at handelen øker. Jeg tror folk trives i Brumunddal sentrum i dag også, men det er rom for mer liv og vekst også utenom de store arrangementene, sier Skansberg.

Alle må bidra
Den nye styrelederen utfordrer også gårdeierne i Brumunddal til å bidra enda mer rundt utviklingen av sentrum. -For å øke handelen er det viktig med leietakere og butikker som tenker langsiktig, og som bidrar til en god butikkmiks som trekker folk til sentrum. Det er viktig å tenke frem i tid, og ha klare ideer og planer for hva som kan fungere best, sier Skansberg

Utvidet samarbeid
Iren ser også mange spennende muligheter for samarbeid med andre aktører i kommunen, for eksempel det nye hotellet i Mjøstårnet, Mjøsa ferie og fritidssenter og Sjusjøen. -Vi er alle opptatt av å trekke folk til kommunen, og at de skal trives her. Gode tilbud og økt aktivitet på alle hold er viktige faktorer for å oppnå det, smiler Iren Skansberg.

Bilde: Eier av I.s.frisør Iren Skansberg er ny styreleder i Brumunddal sentrum

Brumunddal –
et levende sentrum!

Brumunddal sentrum lever. Aktivitetene er mange, og gjennom store deler av året kan små og store kombinere handel og gode opplevelser!

Loading...
Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.