Vokser mer enn landet

Den sterke befolkningsveksten i Ringsaker fortsatte i 2018. I løpet av året økte innbyggertallet med
337, og ved utgangen av året hadde Innlandets største kommune 34.488 innbyggere.

– Dette er et strålende resultat! Vi jobber målrettet etter vår strategi for vekst i Ringsaker, og det aller
viktigste er befolkningsutviklingen. Det er derfor svært gledelig å se at arbeidet gir resultater, sier
rådmann Jørn Strand på kommunens hjemmeside.

Også i 2018 vokser befolkningen i Ringsaker raskere enn landsgjennomsnittet. Veksten på 337
innbyggere gir en prosentvekst på 0,99 %, mens landet i samme periode hadde en vekst på 0,62 %.

Vekst og velferd er uløselig knyttet sammen. En slik vekst vi nå ser i Ringsaker gir muligheter for
videre utvikling av velferdstjenestene, sier rådmann Jørn Strand.

Brumunddal –
et levende sentrum!

Brumunddal sentrum lever. Aktivitetene er mange, og gjennom store deler av året kan små og store kombinere handel og gode opplevelser!

Loading...
Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.