Vokser mer enn landet

Den sterke befolkningsveksten i Ringsaker fortsatte i 2018. I løpet av året økte innbyggertallet med
337, og ved utgangen av året hadde Innlandets største kommune 34.488 innbyggere.

– Dette er et strålende resultat! Vi jobber målrettet etter vår strategi for vekst i Ringsaker, og det aller
viktigste er befolkningsutviklingen. Det er derfor svært gledelig å se at arbeidet gir resultater, sier
rådmann Jørn Strand på kommunens hjemmeside.

Også i 2018 vokser befolkningen i Ringsaker raskere enn landsgjennomsnittet. Veksten på 337
innbyggere gir en prosentvekst på 0,99 %, mens landet i samme periode hadde en vekst på 0,62 %.

Vekst og velferd er uløselig knyttet sammen. En slik vekst vi nå ser i Ringsaker gir muligheter for
videre utvikling av velferdstjenestene, sier rådmann Jørn Strand.

Brumunddal –
et levende sentrum!

Brumunddal sentrum lever. Aktivitetene er mange, og gjennom store deler av året kan små og store kombinere handel og gode opplevelser!

Her er aktivitetene ut 2019:

Loading...
Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.